Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden L’Aiola Fotografie, fotograaf Laura Aiola.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 01/01/2021.

 

Prijsoffertes en boekingen

 • Alle communicatie omtrent info, prijsoffertes en boekingen verloopt steeds schriftelijk via e-mail, whatsapp, messenger, sms, … 
 • Prijsoffertes blijven geldig voor een periode van 4 weken, tenzij anders is overeengekomen.
 • Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord met de afstand van portretrecht. De klant geeft hiermee de fotograaf toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals portfolio, sociale media, eigen gebruik, drukwerk, foto-etalage en andere. Indien de klant uitdrukkelijk wenst om bepaalde foto’s niet gepubliceerd te zien kan dit overlegd worden voor de aanvang van de fotosessie.
 • Bij commerciële reportages heeft de fotograaf het recht om de foto’s op te nemen in haar portfolio.

 Fotosessies

 • De fotosessies vinden plaats in en ronde de omgeving van Borgloon – Wellen – Tongeren en Sint-Truiden, tenzij anders overeengekomen.
 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard voor, tijdens of na de fotosessie.
 • De fotograaf zal de opdracht uitvoeren naar het beste inzicht en vermogen tijdens de bestaande omstandigheden.
 • De fotograaf heeft het recht om de opdracht ten alle tijden stop te zetten om redenen als plotse weersverandering, onvoorzien of onverwacht gedrag van mens of dier.

 Aanlevering digitale fotobestanden

 • De fotograaf beslist welke foto’s naar haar normen het best geschikt zijn voor nabewerking in haar stijl.
 • De fotograaf bewerkt de foto’s in een stijl die haar eigen is.
 • De klant ontvangt de gekozen, bewerkte digitale bestanden in hoge resolutie voor eigen gebruik en in lage resolutie met logo voor gebruik op sociale media. Het is niet toegestaan filters of andere bewerking op de foto's aan te brengen.
 • Bij mini shoots worden de digitale fotobestanden aangeleverd via wetransfer.
 • Bij maxi shoots worden de digitale fotobestanden aangeleverd via USB-stick.
 • De klant kan geen aanspraak maken op RAW-bestanden of onbewerkte JPEG-bestanden. Deze worden niet aangeleverd.
 • De fotograaf zal trachten de goederen binnen de 2 weken af te leveren, met uitzondering van huwelijksreportages: 6 weken, deze tijdspanne is niet bindend.
 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken door een andere leverancier geleverd dan door de fotograaf is aanbevolen.
 • De foto’s mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de fotograaf, al dan niet met een gepast vergoeding aan L’Aiola Fotografie.

 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 • Prijsoffertes worden enkel schriftelijk doorgegeven.
 • Betaling dient te gebeuren op de dag van de fotosessie of uiterlijk 14 dagen na de fotosessie, op rekeningnummer BE
 • De fotograaf behoudt het recht ten alle tijden de prijzen aan te passen. Bij boeking telt het tarief dat geldig is op dat moment.
 • De fotograaf heeft het recht ten alle tijden de fotosessie te annuleren omwille van ziekte, slecht weer of onverwachte omstandigheden. Er zal in samenspraak een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Indien de klant niet komt opdagen tijdens zijn afspraak heeft de fotograaf het recht tot het aanrekenen van 100% van het bedrag van de geboekte fotosessie.
 • Bij annulering door de klant 2 dagen voor aanvang van de fotosessie, wordt een annuleringsvergoeding van 50% van het bedrag aangerekend. Bij te rechtvaardigen omstandigheden waardoor het onmogelijk blijkt de fotosessie te laten plaatsvinden op het afgesproken tijdstip wordt in onderling overleg een nieuwe afspraak vastgelegd.
 • Afdrukken en wanddecoratie dienen bij levering betaalt te worden.
 • Fotoalbums dienen op voorhand betaalt te worden, na goedkeuring van de proefdruk door de klant. Wanneer de fotograaf de betaling ontvang wordt de fotoalbum in productie gebracht.
 • Voor huwelijksreportages wordt standaard een voorschot van 100 euro aangerekend, na betaling via overschrijving is de reservering van de huwelijksreportage definitief. Indien de reportage wordt geannuleerd na betaling van het voorschot behoudt L’Aiola Fotografie zich het recht dit voorschot te houden. De dag na de bruiloft wordt een factuur verstuurd met het restbedrag. Deze factuur dient binnen de 2 weken betaalt te worden door middel van overschrijving.

 Auteursrecht

 • Bij boeking geeft de klant de fotograaf automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en geeft de fotograaf hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals portfolio, sociale media, eigen gebruik, drukwerk, foto-etalage en andere. Indien de klant uitdrukkelijk wenst om bepaalde foto’s niet gepubliceerd te zien kan dit overlegd worden voor de aanvang van de fotosessie.
 • Bij het aanleveren van web-bestanden en/of hoge resolutie bestanden wordt enkel een licentie over deze foto’s verleend. De gemaakte opnamen vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf. Het croppen, uitsnijden in welke vorm dan ook, waarbij het copyright-logo wordt verwijderd, is ten alle tijden ten strengste verboden. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dan niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander.
 • Voor inbreuk op auteursrechten van de fotograaf gelden de tarieven van SOFAM
 • Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 Klachten

 • Bezwaren of betwistingen over de uitvoering worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de datum van inzage van de fotobestanden. Elke betwisting dient bij aangetekend schrijven gemeld te worden, hierna volgt er een nieuwe afspraak voor een fotosessie om alsnog het gewenste resultaat te bekomen. Bezwaren of betwistingen over de afrekening worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de factuurdatum. De klant blijft na bezwaren of betwistingen nog steeds onderhevig aan de betalingsverplichting. Het is onder geen enkel beding mogelijk om het volledige bedrag terug te eisen of een vergoeding te vragen van de fotograaf.

 Sociale media & website

 • Alle teksten, foto’s of afbeeldingen op sociale media of gepubliceerd op websites vallen onder de bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van L’Aiola Fotografie. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke inbreuk kan leiden tot vervolging. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden. Foto’s genomen door L’Aiola Fotografie mogen gebruikt worden op uw website, mits voorafgaandelijke toestemming en bronvermelding. Enkel foto's met het logo van L'Aiola Fotografie mogen online geplaatst worden. Het is verboden om filters of extra bewerkingen op de foto's van L'Aiola Fotografie toe te passen.